Cryo-Save logo CryoSave

Noteikumi un nosacījumi

Pasūtīt
informatīvo
komplektu! Šeit!

Cryo-Save priecājas, ka esat ielūkojušies mūsu mājaslapā. Šeit ir ļoti svarīga informācija par noteikumiem un nosacījumiem, kas nosaka šīs mājaslapas lietošanu. Lūdzu, izlasiet šo informāciju rūpīgi! Apmeklējot šo mājaslapu un jebkuru citu sadaļu tās ietvaros, jūs piekrītat ievērot turpmāk minētos noteikumus un nosacījumus. Ja jūs nepiekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus, lūdzu, nekavējoties aizveriet šo mājaslapu.

Lietošanas un īpašumtiesību ierobežojumi

Visas lapas šajā mājaslapā ir Cryo-Save un/vai tās saistīto uzņēmumu un pārstāvniecību īpašums. Šīs mājaslapas saturs ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Jūs drīkstat izmantot mājaslapu tikai jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai, nevis lai iegūtu materiālus, datus vai informāciju nolūkā iegūt konkurētspējas priekšrocību. Šīs mājaslapas lietošanas noteikumi paredz, ka jūs garantējat mums neizmantot šo mājaslapu tādam mērķim, kas ir nelikumīgs vai ko aizliedz šie noteikumi un nosacījumi. Ja jūs pārkāpjat kādu no šiem noteikumiem un nosacījumiem, jūsu atļauja izmantot šo mājaslapu automātiski tiek pārtraukta, un jums nekavējoties ir jāiznīcina visi lejupielādētie vai izdrukātie materiāli. Mājaslapas saturu, ieskaitot tekstu, attēlus, audio un video, nedrīkst izplatīt, grozīt, pavairot vai pilnībā vai daļēji izmantot bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad jūs lejupielādējat saturu no mūsu mājaslapas vienā datorā tikai savai personiskai, nekomerciālai lietošanai, paredzot, ka jūs ievērosiet visus autortiesību, preču zīmju un citus īpašumtiesību paziņojumus. Šie noteikumi un nosacījumi paredz, ka jebkādu šo materiālu izmantošana citās mājaslapās vai tīkla datoru vidē jebkurā nolūkā ir aizliegta. Jūs nedrīkstat komerciālos nolūkos kopēt nevienu materiālu, kas atrodas šajā mājaslapā. Mēs paturam jebkādas un visas tiesības, kuras šie noteikumi un nosacījumi nav skaidri noteikuši.

Preču zīmes paziņojums

Cryo-Save un www.cryo-save.com ir mūsu preču un pakalpojumu zīmes.

Nekādi medicīniski ieteikumi

Šī lapa nesniedz medicīniskus padomus! Nekas, ko jūs uzzināt šajā mājaslapā, nav uzskatāms par medicīnisku padomu. Jums ir jāapzinās, ka mūsu sniegtā mājaslapas satura mērķis ir tikai vispārīga informācija un izglītošana, nevis diagnostika vai veselības problēmu novēršana un slimību ārstēšana. Mājaslapas informāciju nevar aizstāt ar profesionāli medicīnisku aprūpi. Informācija, ko jūs iegūstat šajā mājaslapā, var būt nepiemērota jūsu situācijai un var būt pārprasta. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to, kā jūs lietojat informāciju, kuru esat ieguvis šajā mājaslapā. Turklāt mēs vēlamies jums atgādināt, ka, par spīti mūsu vēlmei nodrošināt jūs ar aktuālākajām ziņām, medicīniskā informācija ātri mainās, un daļa no tās var būt jau novecojusi. Jums nevajadzētu veidot publikāciju, kas balstīta uz jebkuru šīs mājaslapas saturu kā mūsu uzskatu apstiprinājumu, kas ir šeit pausti, vai arī uzskatīt to kā jebkādu garantiju vai nodrošinājumu jebkurai stratēģijai, rekomendācijai, ārstēšanai, terapijai vai ieteiktai vai aprakstītai darbībai, ko veicis satura autors. Lai jūs gūtu padomu savā konkrētajā situācijā, jautājiet ārstam vai citam veselības aprūpes speciālistam!

Privātuma atruna

Jūsu personīgo datu un citas informācijas par jums reģistrēšana ir noteikta mūsu Privātuma atrunā.

Garantijas atruna

Šī mājaslapa, ieskaitot jebkuru tās saturu vai informāciju, vai jebkāds ar to saistīts pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz principu „kā ir” un „kā pieejams”. Cryo-Save skaidri noliedz jebkādas pārstāvniecības vai jebkādas garantijas, vai izteiktas vai netiešas, tostarp, bet ne tikai, netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim, un nepārkāpšanu. Jūs uzņemties pilnu atbildību un risku, lietojot šo mājaslapu, ar mājaslapu saistītus pakalpojumus, un ar hipersaiti saistītas mājaslapas. Ne mutvārdu vai rakstveida informācija vai padoms, ko mēs vai mūsu autorizētas pārstāvniecības sniedz, izveido garantiju vai jel kādā veidā palielina šīs garantijas darbības lauku. Cryo-Save negarantē informācijas un materiālu precizitāti, atbilstību vai pilnīgumu un noteikti atsakās no jebkādas atbildības par kļūdām vai izlaidumiem šajā informācijā un materiālos. Mēs nesniedzam nekādas pārstāvību vai garantiju, ka šī mājaslapas lietošana būs nepārtraukta un bez kļūdām. Jūs esat atbildīgs par visiem nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem, lai nodrošinātu, ka jebkurš saturs, kuru jūs varat iegūt no šīs mājaslapas, ir brīvs no vīrusiem un no jebkura cita iespējami bīstama datoru koda.

Atbildības ierobežojums

Mēs, mūsu saistītie uzņēmumi, piegādātāji, un citas trešās personas, kas minētas šajā mājaslapā nav atbildīgas par jebkuriem tiešiem, netiešiem, gadījuma, tīšiem, speciāliem, tipveida, sodāmiem, vai kādiem citiem bojājumiem vai ko tamlīdzīgu (t.sk. neierobežoti iekļaujot tādus, kas rodas zaudētas peļņas, zaudētu datu vai biznesa pārtraukumu rezultātā), kas rodas no vai ir jebkādā veidā saistīti ar mājaslapu, ar tajā minētajiem pakalpojumiem un produktiem, tās saturu vai informāciju, kas atrodas šajā mājaslapā, un/vai ar jebkuru saistītu mājaslapu, vai ir uz garantijas, līguma, cilvēktiesību pārkāpuma, vai arī kāda cita juridiska pamata, un kas ir vai nav bijuši informēti par tādu bojājumu iespējamību. Jūsu pašu līdzeklis pret neapmierinātību ar šo mājaslapu, ar to saistītiem pakalpojumiem, un/vai saistītām mājaslapām ir beigt lietot šo lapu un/vai tās pakalpojumus. Dažas jurisdikcijas nepieļauj gadījuma vai tīšu bojājumu izslēgšanu vai ierobežošanu, tad augstāk minētā ierobežošana vai izslēgšanas uz jums neattiecas.

Informācijas precizitāte un integritāte

Lai arī mēs mēģinām nodrošināt šīs mājaslapas informācijas integritāti un precizitāti, mēs tomēr negarantējam pilnībā šīs mājaslapas pareizību un precizitāti. Iespējams, ka šajā mājaslapā ir atrodamas tipogrāfiskas, pareizrakstības vai kādas citas kļūdas, un var gadīties neatļauti papildinājumi, dzēšana un izmaiņas mājaslapā, ko ir veikusi trešā persona. Gadījumā, ja ir kāda neprecizitāte, lūdzu, informējiet mūs, lai mēs varam veikt labojumu. Informācija, kas atrodas mājaslapā, var tikt mainīta vai atjaunota bez brīdinājuma.

Saites uz citām lapām

Šajā mājaslapā drīkst būt saites uz trešās personas mājaslapām. Šīs saites tiek nodrošinātas ērtības labad. Mēs nepārstāvam vai kā citādi neatbildam par nevienu citu mājaslapu, kuru jūs varat apmeklēt ar mūsu mājaslapas starpniecību. Jūs apzināties, ka tās ir neatkarīgas, un mēs nekontrolējam to mājaslapu saturu. Papildus, hipersaite uz citu mājaslapu nenozīmē, ka mēs atbalstām vai uzņemamies jebkuru atbildību pār to mājaslapu saturu vai lietojumu. Jūsu pašu ziņā ir tas, cik piesardzīgi jūs esat par jebko, ko jūs izvēlaties lietot vai lejupielādēt un vai tas nesatur datorvīrusus, „Trojas zirgus”, un cita veida lietām, kurām ir postoša iedarbība uz jūsu datoru. Ja jūs pieņemat lēmumu apmeklēt jebkuru trešās personas mājaslapu, kuras ir sasaistītas ar šo mājaslapu, jums pilnībā ir jāuzņemas ar to saistītais risks.

Saites uz šo mājaslapu

Personas, kas veido citas mājaslapas, protams, var likt saites uz jebkuru no šīs mājalapas lapām. Tomēr, jebkādu iemeslu dēļ jūs nedrīkstat kopēt nekādus materiālus no šīs mājaslapas uz jūsu paša interneta serveri. Jūs arī nedrīkstat ievietot saites uz izolētiem elementiem šajā mājaslapā (t.sk. fotogrāfijām, ilustrācijām, diagrammām, pogām, tekstu vai arī jebkuriem citiem elementiem), lai veiktu to inlining citu mājaslapu kontekstā, vai arī veiktu šādu izolētu elementu sasaisti ar citām mājaslapām. Citiem vārdiem sakot, vai jūs ievietojat saites uz visu šo mājaslapu, vai neveicat to nemaz. Jebkurš cits lietojuma veids tiks uzskatīts par autortiesību pārkāpumu un pret jums var tikt uzsākts juridisks process.

Tiesības mainīt mūsu noteikumus un nosacījumus un mūsu mājaslapas saturu

Mums ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā veikt izmaiņas un labojumus, tomēr mēs neuzņemamies saistības atjaunot mūsu mājaslapā esošo informāciju. Izmaiņas tiks publicētas mājaslapā, līdz ar to uzskatot, ka lietotāji ir informēti par tām un ir uzņēmušies saistības, ko šīs izmaiņas paredz. Cryo-Save jebkurā laikā drīkst veikt izmaiņas produktos un/vai pakalpojumos, kas ir aprakstīti šajā mājaslapā.