Cryo-Save logo CryoSave

Akreditācijas

Cryo-Save video Skatīties video!

 • AABA (AABB)

  Amerikas Asins banku asociācija

  AABA ir profesionāla iestāde un standartu organizācija ASV, kas dibināta 1947. gadā kā Amerikas Asins banku asociācija. AABA akreditācijas programmas mērķis ir uzlabot asins un asins produktu savākšanas, apstrādes, testēšanas, izplatīšanas un pārvaldīšanas kvalitāti un drošību. Akreditācijas programma novērtē kvalitāti un ieviestos darbību procesus iestādē.

  Attiecas uz:
  Dubaiju
  Cryo-Save laboratoriju Nīlē (Niel), Beļģija
  Stichting Cryo-Save, Nīderlande

 • FMVPA (FAMHP)

  Federālā medicīniskās veselības produktu aģentūra: Audu uzņēmums

  FMVPA ir kompetentā institūcija par zālēm un veselības produktiem Beļģijā. Sabiedriskās veselības interesēs FMVPA kontrolē zāļu un veselības produktu kvalitāti, drošību un efektivitāti.

  Attiecas uz:
  Beļģiju

 • PVO LRP (WHO GMP)

  Pasaules Veselības organizācijas Labas ražošanas prakse

  Laba ražošanas prakse (LRP) ir ražošanas un testēšanas prakse, kas palīdz nodrošināt produkta kvalitāti. Laba ražošanas prakse (LRP) ir kvalitātes nodrošināšanas daļa, kas nodrošina, ka produkti tiek ražoti un pārbaudīti atbilstoši kvalitātes standartiem, kas piemērojami attiecīgo produktu lietošanai un ko pieprasa tirgus uzraudzības iestādes. Cryo-Save bankā šī akreditācija ir piemērota ar nabassaites audiem saistītiem procesiem.

  Attiecas uz:
  Beļģiju

 • ISO 9001:2008

  ISO 9001:2008

  ISO 9001:2008 nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmai, kuras ietvaros organizācijai ir jādemonstrē sava spēja piedāvāt produkciju, kas pastāvīgi atbilst klienta un piemērojamām likumdošanas un normatīvajām prasībām, un rūpes par klienta apmierinātības paaugstināšanu, izmantojot sistēmas efektīvu lietošanu, tai skaitā procesus sistēmas patstāvīgai uzlabošanai un klienta un piemērojamo likumdošanas un normatīvo prasību atbilstības nodrošināšanai.

  Attiecas uz:
  Beļģiju

 • Produkta atbilstības sertifikāts

  Produkta atbilstības sertifikāts

  Attiecas uz:
  Cryo-Save grupu

 • Cryo-Save Stichting audu banku

  Sabiedrības veselības, labklājības un sporta ministrija: Audu uzņēmums – Audu bankas akreditācija

  Attiecas uz:
  Cryo-Save Stichting audu banku